Ekstraordinær generalforsamling 17 Maj, 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Ålsgårde Brolaug Onsdag d. 17 Maj 2023 Klokken 17.00 i Brohuset Langebro

DAGSORDEN : 
1.Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af regnskab 2022.
3. Godkendelse af regnskab 2022.
4. Eventuelt. 
BestyrelsenÅlsgårde Brolaug