Aktiviteter

Skjul citeret tekst

Nyhedsbrev marts 2024 fra Ålsgårde Brolaug. D. 2. marts 2024

Kære medlemmer.
Her et nyhedsbrev som en lille optakt til generalforsamlingen søndag d. 24. marts kl. 10.00 i Brohuset. Se indkaldelsen, som er vedhæftet denne mail.

Her er et lille overblik over hvad der er sket siden seneste generalforsamling og hvad der kommer til at ske, der er masser af ting at glæde sig til:
Ålsgårde Brolaug har tænkt sig at danne en del af rammen om det dejlige liv der udfolder sig på Langebro.

Brolauget er nu en del af det nydannede brugerudvalg, som Helsingør Havne har etableret. Som det fremgår er Helsingør Havne en meget positiv samarbejdspartner for udvikling og vedligeholdelse af området. (Se bare hvor fint reetableringen efter stormen Pia skrider frem.) Vi drøfter blandt andet muligheden for nye bænksæt på forpladsen.

Ligesom de fine træbænke Brolauget stiller frem hvert år får en fin forårs klargøring. Brolauget har i 2023 lavet nyt tag på overdækningen og ny nedgang til toiletterne, ligesom vi har gjort vores hjertestarter til fælleseje med Havbad og Ålsgårde surf og sejl.
Brohuset har fået en fin gang maling og nye gardiner så alt er klar til de mange medlemmer der lejer sig ind til alle slags begivenheder.

Alle skure er udlejet, men tag kontakt så kommer du på venteliste. Se: https://www.aalsgaarde-brolaug.dk/

Landingen det fælles mødelokale, her arbejder bestyrelsen på opsigelse at automaten til øl og vand. Den leasingaftale vi er blevet pånødet er alt for omkostningstung.

Sankt Hans på Langebro 2023 måtte vi aflyse grundet stormvarsel. Vi håber på et Sankt Hans arr. i 2024 med både bål og salg af forfriskninger.

Opdatering af kontaktinfo på alle medlemmer.

Vi vil rigtigt gerne kunne sende nyhedsbreve ud på mail og har derfor brug for at få mailadresser på alle medlemmer. Du kan opdatere dine kontakt info i forbindelse med at du betaler dit kontingent for 2024 på MobilePay 643330. Tilføj i kommentarfeltet din mailadresseNB. Hvis det ikke er din egen mobilepay (fx din ægtefælles) skal du også tilføje dit navn og mobil nr.

Kontingent for 2024 og forslag om familiemedlemskab
Uændret kontingent for 2024 kr. 250.
Du kan allerede nu betale på MobilePay 643330, og husk det med mailadressen i kommentarfeltet.
Hvis du har et skur eller en M nøgle til klublokalerne skal du indbetale yderligere kr. 600 for skur og kr. 200 for en M nøgle.
Som noget nyt vil vi på generalforsamlingen foreslå en mulighed for familiemedlemsskab til kr. 375, samlet for en husstand, mere om det på generalforsamlingen.

Der udkommer senere en aktivitets kalender hvor Brolaugets arrangementer fremgår.

Generalforsamlingen 2024 ligger som noget nyt på en søndag. Vi håber at det giver rigtig mange medlemmer mulighed for at deltage.
Kom og vær med og giv dit bidrag til vores ambition om at Ålsgårde Brolaug er med til at udvikle og forny det gode liv på Langebro, og dermed en naturlig del at det DNA der gør vores område så dejligt at være i.

Vi ses til generalforsamlingen, søndag d. 24. marts, kl. 10 i Brohuset. 

Masser af venlige hilsner Ålsgårde Brolaug.

Aalsgaarde brolaug

Ålsgårde d. 2. marts 2024

Ordinær generalforsamling 2024 Søndag den 24.03.24 kl. 10.00 i Brohuset Ålsgårde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab herunder fastsættelse af kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse. På valg er:

Mogens Nielsen Rene Nielsen Søren Tvilling

(genvalg ok) (genvalg ok) (genvalg ok)

  1. Valg af 2 suppleanter.
  2. Valg af 2 revisorer & 1 revisorsuppleant.
  3. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen til formand, Mogens Nielsen, Hathjulet 6, 3140 Ålsgårde. Alle indkommende forslag samt regnskaber ligger til gennemsyn 4 dage før generalforsamlingen i klublokalet Landingen.

Med venlig hilsen

Ålsgårde Brolaug

Kontingent for 2024. (Skal være betalt før deltagelse i generalforsamlingen). Betalingssatser: Kontingent kr. 250, M-nøgle kr. 200, Skurleje kr. 600.
Betaling kan ske på MobilePay 643330
, Bank reg.nr5050 konto nr. 1354968 eller giro art 73 giro nr. 86078864, NB – Husk navn og adresse på indbetalingen.

Alle medlemmer må meget gerne opdatere deres kontaktinformationer, inkl. mailadresse, i forbindelse med betaling af kontingent. Du kan også sende en mail m. navn, adresse, mobil og mail til: post@aalsgaarde-brolaug.dk

Langebrospillet tirsdag den 28 november klokken 19.00 i Brohuset. På billedet 7 af de 10 ænder vi spiller om.Plus rødvin ,chokolade. købmandskurv og andre gode sager. Spillet er for medlemmer af Brolauget. Man må gerne tage en enkel gæst med.3 bingo plader: 100 kr , der er nærmest garanti for overskud. Brolauget er også vært ved en rygende gang dejlig gløgg og æbleskiver.

Kom glade.

Lidt gamle og nye nyheder omkring Ålsgårde Brolaug :

Alle håber på godt samarbejde.
Og ikke mindst at Langebro ser lige så fin ud som tilfældet (minus hærg …)
har været hen over sommeren.
Tak til den fine gruppe af frivillige medlemmer der har brugt mange timer på opgaven.
Billedet fortjener et genopslag.
Det lille hus på toppen af bakken ,var et udsalgssted de lokale fiskere solgte fangsten fra.
Det er fra før bommen skabte trafikro og fejemaskinen fjernede glasskår.
Dateringen er omkring 1895.


Og ikke mindst at Langebro ser lige så fin ud som tilfældet (minus hærg …)
har været hen over sommeren.
Tak til den fine gruppe af frivillige medlemmer der har brugt mange timer på opgaven.
Billedet fortjener et genopslag.
Det lille hus på toppen af bakken ,var et udsalgssted de lokale fiskere solgte fangsten fra.
Det er fra før bommen skabte trafikro og fejemaskinen fjernede glasskår.
Dateringen er omkring 1895.

Ålsgårde Brolaug glæder sig når alt er fint og ordentligt på Langebro. Brolauget gør hvad vi kan for at holde styr på den ambition.

Seneste tiltag er indkøb af en manuel fejemaskine.Faktisk brugte vi 10 x kontingenter på det…

Ideen er, at vi sætter den frem ved Landingen ,hvis vi vurderer at der er behov for at feje.

På den måde håber vi, at mange af jer brugere af området vil tænke :” Halløj der er en opgave for mig”.

Og så give de asfalterede områder en fejning .Maskinen er super nem at betjene og det opsamlede tømmes let over i de blå affalds spande.

Resultatet ? Vi får samlet masser af smuds og ikke mindst små glasskår – til glæde for alle former for bare tæer , hundepoter og cykeldæk m.m

Aller bedst var det ,hvis fejemaskinen aldrig kom i brug.

  1. Men som bekendt leves livet både forlæns og baglæns også på Langebro.